Stichting heeft inname claims gesloten. 159 claims door Stichting ingediend.

159

Ingediende claims

Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013

Door een omissie in het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013 bestaat er een grote kans dat eigenaren van woonpercelen in Bilthoven-Noord ernstig in hun rechten zijn aangetast. De inschatting in 2014 van de gemeente zelf is dat het ca. 300 gevallen betreft hetgeen u hier kunt beluisteren.

Eigenaren lijden hierdoor potentieel aanzienlijke schade.

Inmiddels heeft de gemeenteraad op 30 juni 2020 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om oplossingen te onderzoeken. Daarmee bevestigd de raad dat er problemen zijn maar de algemene verwachting is dat de wethouder dit verzoek naast zich neerlegt en niets gaat doen. U kunt de motie hier teruglezen.

Indien u potentieel planschade lijdt, dien dan een planschade claim in.

Zoek daarvoor aansluiting en ondersteuning bij de Stichting Planschade Bilthoven-Noord en de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord.

Een planschade claim dient vóór 19 augustus 2020 te worden ingediend.

De vaste kosten bedragen € 300.- Hiervoor ontvangt u van de gemeente na het indienen van de claim een factuur. Dit bedrag krijgt u terug indien er uiteindelijk een tegemoetkoming in planschade aan u wordt toegekend. Dien voor de zekerheid een planschade claim in. U kunt altijd later nog beslissen de factuur van de gemeente niet te betalen waardoor uw claim niet in behandeling wordt genomen.
Alleen met de druk van veel planschade claims kan de gemeente op andere gedachten worden gebracht om alsnog over te gaan tot herstel van het bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013.

Een uitgebreide toelichting met achtergrond en consequenties vindt u hier

Veelgestelde vragen

 • Het nieuwe bestemmingsplan heeft in zeer veel gevallen geleid tot een beperking van de bouwmogelijkheden op het eigen perceel. Deze beperking leidt tot een waardedaling en kan serieuze problemen geven bij een eventuele toekomstige verbouwingen en/of verkoop. De koper van uw perceel kan hierdoor ook ernstig benadeeld worden.

  Een uitgebreide toelichting met achtergrond en consequenties vindt u hier

 • U lijdt potentieel schade indien u in uw rechten bent aangetast en om dat te bepalen dient u een aantal gegevens omtrent uw woning te controleren.
  De termijn voor het indienen van planschade claim verloopt op 19 augustus 2020.

 • Niets, Nada, Niente, Nothing, Rien
  De Stichting zal uw aanvraag planschade kosteloos verwerken en conform de procedure indienen mits wij tijdig een volledige aanvraag van u ontvangen.

  Afhankelijk van de reactie van de gemeente kan het echter zijn dat u wordt gevraagd een bijdrage in de externe (juridische) kosten te doen die verband houden met de fase na het indienen van de planschade aanvragen.
  Deze bijdrage is niet verplicht en het staat u dan ook vrij dat niet te doen. Het voordeel van deelname in de Stichting is wel dat die externe (juridische) kosten dan omgeslagen kunnen worden over de groep gedupeerden.
  In het geval dat u beslist niet te willen bijdragen in de te maken externe (juridische) kosten, staat het de Stichting vrij uw machtiging terug te geven.
  Hierbij neemt de Stichting in overweging dat het niet redelijk zou zijn van anderen te vragen de externe (juridische) kosten voor behandeling van uw zaak (mede) te dragen, als u niet zelf bereid bent in die kosten te delen.
  Het bestuur van de Stichting brengt zelf geen kosten in rekening voor de tijd die aan dit dossier wordt besteed.

 • Van de gemeente krijgt u op enige moment na het indienen een factuur voor € 300.- Als u die niet betaalt dan wordt de claim niet in behandeling genomen. U betaalt dus niets vooraf. Wordt de claim toegewezen dan krijgt u die € 300.- weer terug.

Heb ik reden voor een planschade claim?

Om dat de bepalen zijn een aantal gegevens van uw perceel nodig en adviseren wij u om de volgende menu structuur met vragen te doorlopen.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer kunt u zien in welke subbestemming uw woonperceel is ingedeeld.

 1. Voer uw adres in.
 2. Selecteer in de linkerkolom het bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013 en
 3. klik vervolgens op uw perceel om de subbestemming te bepalen.

Selecteer hier de subbestemming van uw woonperceel:
159

Ingediende claims